Peab går i täten

Peab går i täten för en digitaliserad och standardiserad försörjningslogistik till arbetsplatserna. Se filmen där vi för höra platscheferna Slaven Andric i Göteborg och Christer Odell berätta om pilotprojektet.

Projektet ”effektivare varuförsörjning” är ett SBUF-projekt, där bland annat Peab tillsammans med BEAst tagit fram ett digitaliserat och standardiserat informationsflöde från arkitektens system till leverans ut på arbetsplatsen och fakturagranskning.

BEAst Supply består av två standarder:

  • BEAst Supply NeC – anläggningstransporter och maskintjänster, samt asfalt, betong och avfall.
  • BEAst Supply Material – varuförsörjning till byggarbetsplatser

BEAst Supply NeC har varit igång sedan 2012. I BEAst Supply Material pågår det sedan 2016 ett pilotprojekt inom Peab Bostad på våra arbetsplatser; Råckringen i Vällingby, Kaneltorget i Angered och Hallenborg i Malmö.

BEAst Supply Material består av standardiserad process och elektroniska dokument, meddelanden, som utväxlas mellan de inblandade företagen och deras system. Här finns grundinformation i form av meddelandena för arkitektunderlag, katalog och projektavtal/offert. För själva materialflödet ingår meddelandena; leveransplan, svar på leveransplan, order, orderändring, orderbekräftelse, leveransavisering och avisering. Enligt övriga BEAsts standarder finns standardfakturan BEAst Invoice som ett sista steg. Standardprocess med tillhörande meddelandena redovisas och beskrivs på BEAst hemsida.

Syftet med piloterna är att se om vi kan arbeta enligt uppgjord process samt minimera administrativ tid i projekten. Detta uppnås genom att stärka och automatisera försörjningslogistiken samt övriga resurs-, ekonomiska- och informationsflöden redan från arkitekt och projektör. Vidare att tillsammans med leverantörerna skapa förutsättningar för ett bättre gemensamt samarbete och affär.

Leverantörer som idag testar detta tillsammans med Peab

  • BB-Group (beslag)
  • Inwido (fönster)
  • Jeldwen (dörrar)
  • Vedum (kök och bad)

Även i Norge ser man över möjligheten till att införa denna standardisering eftersom man vill sänka byggkostnaderna. Här har vi bidragit med information om våra hitintills vunna erfarenheter.