ID06-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Peabs arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning - är ett standardavtal som tagits fram av Byggbranschen i samverkan. Syftet är, framför allt, att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.