Peabskolan

Fördjupad information om Peabskolan

Här får du bland annat information om:

- Peabskolans pedagogiska modell

- Varför Peabskolan finns

- Var skolorna ligger

- Vem som kan söka

- Praktik

Peabskolans pedagogiska modell

På Peabskolan präglas undervisningen av tre grundläggande idéer:

  • samverkan med näringslivet
  • helt individualiserad undervisning
  • ett ämnesövergripande arbetssätt.

Samverkan med näringslivet består i att eleverna får all sin praktik (APL) på Peabs arbetsplatser. Det är en mycket bra möjlighet för dig som elev att få in en fot i ett så etablerat bolag som Peab. Du måste dock vara beredd på att byggnadsarbetaryrket är ett både mentalt och fysiskt krävande jobb, och att mycket APL också innebär många tidiga morgnar. APU genomförs på Peabs arbetsplatser och man måste vara beredd på att ibland resa några mil för att komma dit.

Individualiserad undervisning innebär att all skolverksamhet utgår ifrån elevens förutsättningar och behov. Varje elev har en individuell utbildningsplan, en individuell undervisningsplanering i varje enskild kurs samt vid behov en individuell handlingsplan för social utveckling.

Exempel på det ämnesövergripande arbetssättet är att du har delar av din engelska i bygghallen, att idrottsundervisningen är integrerad med utbildning i byggyrkets ergonomi, eller att matteläraren använder tumstockar och byggritningar som viktiga läromedel.

Vi strävar hela tiden efter att ta hjälp av elevens starka sidor för att övervinna de svagare, och vi arbetar alltid med att försöka göra utbildningen relevant och verklighetsanpassad.

Alla delar av elevens utbildning hänger ihop och vi ägnar mycket tid åt att se öppningar där samverkan kan ske.

Varför finns Peabskolan?

Byggbranschen behöver mycket folk de närmaste åren. Även Peab, som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, behöver anställa duktiga byggnadsarbetare. För att få fram fler kompetenta byggare har Peab sökt och beviljats Skolverkets tillstånd att driva Gymnasieskolans Byggprogram.

Målet är att du som elev på Peabskolan ska få en gedigen yrkesutbildning med både byggämnen och kärnämnen. När du har gått klart utbildningen är det allra främsta målet naturligtvis att du ska kunna få ett jobb – gärna inom Peab!

En annan viktig tanke med Peabskolan vi även erbjuder introduktionsprogram, vilket ger dig som saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram möjlighet att söka.

Var ligger Peabskolan?

Peabskolan finns i Malmö, Solna och Göteborg. När du så småningom kommer ut på praktik försöker vi hitta en Peabarbetsplats så nära ditt hem som möjligt.

Vem kan söka till Peabskolan?

Du som söker måste vara mellan 16 och 20 år, och får aldrig tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Praktik på Peabskolan

När du går på Peabskolan har du all din praktik på en av Peabs många arbetsplatser. Praktiken är en mycket viktig del av skolan och du är ute på mer praktik än på de flesta andra utbildningar.

Vi tror att man lär sig bäst ute i verkligheten. Därför får du komma ut på en arbetsplats redan under våren i ettan och vara där ungefär hälften av skoltiden under tvåan och trean.

Din bygglärare har ständig kontakt med din handledare ute på arbetsplatsen för att se vilka delar av byggkurserna som du blir klar med, och vad ni ska jobba vidare med inne i skolan.

När du är klar efter ungefär tre år på Peabskolan kan vi inte lova att du får ett jobb inom Peab, men vi kan lova att du har fått mycket erfarenhet, goda kunskaper och ett bra kontaktnät inom byggbranschen. Du lär känna folk och lär dig byggbranschen från grunden.  Om du sköter dina kort rätt får du stora möjligheter till ett bra jobb.

Allt hänger ihop

På Peabskolan hänger hela utbildningen ihop. Du går där för att få den bästa tänkbara utbildningen för en framtida byggare, och då är det viktigt att kunna en del matte, att kunna kommunicera på svenska och engelska, att känna till lagar och regler för byggbranschen, att kunna en del om hur byggandet påverkar miljön och mycket, mycket mer. Allt du lär dig på Peabskolan ska du ha nytta av i ditt framtida yrke. Därför har alla kurser en tydlig yrkeskoppling - även svenskan, samhällskunskapen och naturkunskapen!

Individuell planering

På Peabskolan får du ett helt individuellt upplägg i alla kurser. Du arbetar i din egen takt, och tillsammans med läraren hittar du ett sätt för dig att göra varje kurs meningsfull. Alla lär sig inte på samma sätt: på Peabskolan får du arbeta på det sätt som du själv trivs bäst med.