Peabskolan

Peabskolan i Upplands Väsby

Peabskolan i Upplands Väsby finner du inte alls långt från Pendeltågsstation i huset Mässingen. Vi är ca 90 elever fördelat på årskurs 1-3.

Peabskolan erbjuder dig det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad samt mark och anläggning.

Detta innebär att vi utbildar eleverna till träarbetare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare. Under utbildningstiden har man praktik på en Peabarbetsplats där man tas emot av en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare.

Peabskolan erbjuder även introduktionsutbildning för elever som inte gjort sig behörig till nationellt gymnasieprogram.

De introduktionsprogram som vi erbjuder är Programinriktat individuellt val (PRIV) samt Yrkesintroduktion. För att läsa mer om dessa introduktionsprogram kan du gå in på Skolverkets webbplats.

Vem får söka?

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.