Förändringar i Peabs ledningsstruktur

En planerad succession av cheferna inom affärsområdena Bygg och Projektutveckling genomförs vid årsskiftet samtidigt som förändringar sker inom koncernens stödfunktioner.

Förändringar i koncernledningen 


Ny chef för affärsområde Bygg är Stefan Danielsson, tidigare biträdande chef i affärsområde Bygg. Han efterträder Roger Linnér, som kvarstår i sin roll som COO.


Ny chef för affärsområde Projektutveckling är Göran Linder, tidigare biträdande chef i affärsområde Projektutveckling. Han efterträder Tomas Anderson, som fortsätter att arbeta som rådgivare till Göran Linder.
Samtidigt lämnar personaldirektör Tina Hermansson Berg Peab.


Nytt arbetssätt och organisation för koncernens stödfunktioner
Koncernens stödfunktioner kommer att samordnas under två huvudansvariga i koncernledningen. Ett antal funktioner inom nuvarande stödfunktion Personal, till exempel arbetsmiljö och kompetensförsörjning, kommer lyftas fram och samordnas med övriga produktionsinriktade funktioner under Roger Linnér, COO. Samtidigt samordnas kompetensområden såsom löner, pensioner och förmåner med övriga finansiella funktioner under Niclas Winkvist, CFO.


Efter genomförda förändringar kommer Peabs koncernledning att bestå av följande personer; Jesper Göransson (VD och koncernchef), Roger Linnér, (COO), Niclas Winkvist (CFO), Stefan Danielsson (AO-chef Bygg), KG Karlsson (AO-chef Anläggning och Industri) samt Göran Linder (AO-chef Projektutveckling).


”Nu genomför vi planerade successioner inom koncernledningen samtidigt som vi skapar nya förutsättningar för tvärfunktionellt arbete. Därmed ska vi bättre kunna möta verksamhetens behov och stärka Peabs konkurrenskraft i en bransch i förändring” säger Jesper Göransson VD i Peab.


Den nya strukturen gäller från och med 1 januari 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta:


Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431-89194


Charlotte Hagö, kommunikationschef 0725-334545


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 08:50 CET.