Peab bygger kontorshus i Örebro

Peab har fått uppdraget att bygga ett kontorshus i Örebro. Beställare är Castellum och kontraktssumman uppgår till cirka 290 MSEK.

Kontorshuset kommer att bestå av sju våningar samt källare. Totalt omfattar det cirka 21 100 kvadratmeter, varav uthyrningsbar area är cirka 15 000 kvadratmeter.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetsformen är partnering.


Byggstart har skett och projektet beräknas vara färdigt i april 2019.


Projektet orderanmäls under det fjärde kvartalet 2016.


För ytterligare information vänligen kontakta:


Nils Staffansson, regionchef Peab, 0733-37 32 00


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84