Peab bygger om Tingsrätten i Helsingborg

Peab har fått uppdraget att bygga om och till den befintliga Tingsrätten i Helsingborg. Beställare är Wihlborgs AB, och kontraktssumman uppgår till 170 MSEK.

Den befintliga fastigheten på Konsul Perssons Plats kommer att byggas om, samtidigt som den får en tillbyggnad på ca 4 000 kvm i 6 våningar. Tillbyggnaden placeras söder om den befintliga byggnaden.

Uppdraget är en samverkansentreprenad. Projektet har startat och kommer att vara färdigt våren 2019.

Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2016. 

 


För ytterligare information vänligen kontakta: 


Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484