Peab bygger om Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Peab har fått uppdraget att bygga om och till Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Beställare är Västerbottens läns landsting och kontraktssumman uppgår till 282 MSEK.

Projektet omfattar nya fasader, fönster, takytor och ventilations­anläggningar på flera byggnader inom området samt ny helikopterplatta.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetsformen är partnering. Arbetet har påbörjats under februari 2017.

Projektet orderanmäls under första kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Ekblom, regionchef Peab,
070-339 57 47 


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84