Peabs års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på Peabs hemsida

Från och med torsdagen den 6 april kl 13.00 finns Peabs års- och hållbarhetsredovisning för 2016 tillgänglig på Peabs hemsidor. Den svenska versionen finns på www.peab.se och den engelska på www.peab.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Niclas Winkvist, CFO, telefon: 0431-89109


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 kl 13:00 CET.