Peab bygger 165 bostäder i Trollhättan

Peab får uppdraget att bygga kvarteret Gulsparven i Trollhättan. Beställare är AB Eidar och kontraktssumman uppgår till 198 MSEK.

Uppdraget omfattar nybyggnation med varierad bebyggelse. Kvarteret Gulsparven består av totalt 165 bostäder. Tolv radhus är integrerade i kvarteret som också kommer att bestå av upp till sex våningar höga hyreshus med allt ifrån enrums- till fyrarumslägenheter.


Kvarteret Gulsparven ersätter det tidigare rivna kvarteret Viggen i Trollhättan. Här satsas det nu på boendemiljö för såväl barnfamiljer som pensionärer. Det kommer utöver bostäderna även att byggas ett trygghetsboende för äldre samt en ny förskola, vilket gör området attraktivt även för småbarnsfamiljer.


Projektet är en totalentreprenad och arbetet påbörjas i juni och beräknas vara klart i augusti 2019.


Projektet orderanmäls under det andra kvartalet 2017.


Arkitekt/illustratör: Studio Ekberg AB / Linus Romberg


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Stellan Haraldsson, regionchef Peab, mobil: 0733 37 35 29
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725 33 34 84