Peab bygger nya skolor och sporthall i Husie i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga en ny skola, förskola och sporthall i stadsdelen Husie i Malmö. Beställare är Malmö stad, Stadsfastigheter och kontraktssumman uppgår till 253 MSEK.

Fastigheterna kommer att uppföras vid Sallerupsvägen och Lönnebergagatan i östra Malmö.

Tillsammans kommer fastigheterna att ge Malmöborna 13 700 kvm nybyggd yta för skolverksamhet.

Uppdraget är en generalentreprenad med byggstart i juni 2017 och färdigställande beräknas till maj 2019.

Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2017. 

 


För ytterligare information vänligen kontakta: 


Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484