Peab får saneringsuppdrag i Bergen i Norge

Peab har fått uppdraget att sanera havsbotten i Puddefjorden i Bergen i Norge. Beställare är Miljöförvaltningen i Bergen kommun och kontraktssumman är 126 MNOK.

Uppdraget omfattar att rensa skräp från havsbotten, muddra enskilda områden, frakta bort förorenade massor till deponi samt täcka havsbotten och förebygga erosion.


Totalt ska 450 000 m2 havsbotten rensas och täckas med 220 000 m3 stenmassor.  


Arbetet startar i slutet av juni 2017 och pågår till november 2018. Projektet är en del i Bergen kommuns projekt Renare hamn.


Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Ivar Roland, VD Peab Anlegg AS, mobil: +47 958 86 265


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: +46 725 33 34 84