Peab bygger nya operationssalar inom Hyvinge sjukhus i Finland

Peab har fått uppdraget att bygga tio operationssalar inom Hyvinge sjukhus norr om Helsingfors i Finland. Beställare är HNS - Fastigheter AB. Ordervärdet uppgår till 11, 2 MEUR.

Arbetena påbörjas i juli 2017 och projektet beräknas vara klart under våren 2019.

Projektet orderanmäls under det andra kvartalet 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Katajisto, regionchef, Peab, tel: + 358 40 570 1025, mika.katajisto@peab.fi
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, tel: + 46 725 33 34 84