Peab avyttrar grundläggningsverksamheten i Norge

Peab har tecknat avtal med NCC om att avyttra sin grundläggningsverksamhet i Norge vilken bedrivs under firma Nordisk Fundamentering AS.


Verksamheten omsatte 252 MNOK och hade 102 anställda under 2016.


Transaktionen kräver godkännande från de norska konkurrensmyndigheterna och avyttringen beräknas ske under fjärde kvartalet 2017.


Den svenska grundläggningsverksamheten berörs inte av ovanstående transaktion och fortsätter oförändrat.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl-Gunnar Karlsson Affärsområdeschef, Peab,
tel; +46 733 84 85 89
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, tel; +46 725 33 34 84