Peab bygger bostäder i Båstad

Peab har fått uppdraget att bygga 68 lägenheter vid Norrvikens Kust, Båstad. Beställare är Westswedenestate AB och kontraktssumman uppgår till 174 MSEK.

Fastigheterna kommer att uppföras i nio huskroppar med hög byggnads- och inredningsstandard och de är belägna vid Norrvikens Trädgårdar i Båstad. Området kommer dessutom att innehålla pool, boulebanor, tennis- och padelbanor samt en brygga.


Uppdraget är en totalentreprenad. Projektet har startat och kommer att ha första inflyttning sommaren 2018 och vara helt färdigt våren 2019.


Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2017.


Illustration: Comotion


För ytterligare information vänligen kontakta: 


Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484