Peab bygger kontor i Lund

Peab har fått uppdraget att bygga ett kontor inom Medicon Village området i Lund. Beställare är Medicon Village AB och kontraktssumman uppgår till 350 MSEK.

Fastigheten kommer att uppföras i sju våningar på Scheelevägen i östra delen av Lund.


Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Projektet har startat och kommer vara färdigt sommaren 2019.


Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2017.


Illustration: Reflex


För ytterligare information vänligen kontakta: 


Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484

REFLEX MV Från torget

REFLEX MV Från torget

Lågupplöst bild
Högupplöst bild