Peab bygger första etappen av Scandinavian Mountains Airport i Sälen

Peab har fått uppdraget att bygga etapp 1 av Scandinavian Mountains Airport i Sälen. I uppdraget ingår att bygga landningsbana, taxibana, uppställningsyta samt tillhörande serviceytor.


Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår till 280 MSEK. Uppdraget är en totalentreprenad och projektet påbörjas oktober 2017 och beräknas vara klart hösten 2019.
 
Projektet orderanmäldes i det tredje kvartalet 2017. För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Säfström, projektchef Peab, 0733-33 94 44


Kajsa Jacobsson, pressansvarig Peab, 0725-33 34 84