Peab bygger ny motorväg i Alingsås

Peab har fått uppdraget att bygga en ny etapp av E20 mellan Alingsås (Bälinge) och Vårgårda. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 539 MSEK.

Uppdraget är en totalentreprenad och projektet planeras starta under det första kvartalet 2018.

Uppdraget omfattar projektering och byggande av cirka 15 km ny motorväg. I projektet ingår bland annat 13 nya broar, en ny cirkulationsplats samt bullerskydd. Befintliga E20 kommer göras om till lokalväg.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Trafikverket bidra till att säkerheten och framkomligheten förbättras, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Berth Larsson, regionchef Peab, 0733-37 48 94


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84