Peab får förnyat uppdrag för drift och underhåll i Helsingborg

Peab får förnyat förtroende att ansvara för drift och underhåll i Helsingborg, driftområde Centrum och Strand. Beställare är Helsingborgs stad och kontraktssumman är sammantaget ca 300 MSEK, fördelat på sex år med option på ytterligare tre år. Uppdraget startar den 1 maj 2018.

Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar drift och underhåll av det offentliga rummet inom centrum och stränder inklusive blomsterprogram. Det ingår även vinterväghållning och beredskap för hantering av akuta åtgärder inom hela Helsingborgs stad.

Vi har under de senaste åtta åren ansvarat för denna entreprenad åt Helsingborgs stad och vi är väldigt glada över att få fortsätta vårt samarbete under kommande år, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Göran Wiking, regionchef Peab, mobil: 0733- 37 47 48


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84