Peab bygger bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

Peab har fått uppdraget att bygga 94 lägenheter i det nya stadskvarteret Drotten på Kålgårdsområdet i centrala Jönköping. Beställare för projektet är Wood & Hill. Kontraktssumman uppgår till 152 MSEK.

På Kålgårdsområdet, där Postterminalen tidigare låg, bygger Peab nu ett nytt stadskvarter. Här byggs fem våningar med välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök med närhet till både city och Asecs shoppingcenter. Kvarteret är utformat som två u-formade huskroppar med en stor innergård samt ett gemensamt garage under mark.

Byggstart har skett och projektet beräknas vara färdigställt i juni 2020.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2017.

Illustration: Made-Up AB och Enter Arkitektur


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrick Ilestedt, regionchef Peab, 0733-37 45 00
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

Bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

Lågupplöst bild
Högupplöst bild