Peab bygger 106 hyresrätter i Mölndals innerstad

Peab har fått uppdraget att bygga 106 nya lägenheter och 8 verksamhetslokaler i Mölndals innerstad. Beställare är Mölndalsbostäder och kontraktssumman uppgår till 222 MSEK.

Kvarteret Gråsejen utgör en del i stadsomvandlingen av Mölndals Innerstad. Två befintliga lamellhus rivs i sin helhet och ersätts av två nya lamellhus som totalt inrymmer 8 verksamhetslokaler i entréplan och 106 hyresrättslägenheter.


Hela projektet förväntas stå färdigt under våren 2020.Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2017. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Liselott Bergkvist, regionchef Peab, mobil: 0733-33 93 12
Henrik Samuelson, tf. presschef Peab, mobil: 072-533 45 85