Peab renoverar Medborgarhuset i Stockholm

Peab har fått uppdraget att renovera Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm. Beställare är Stockholms Stad, Fastighetskontoret. Kontraktssumman uppgår till 617 MSEK

Renoveringen omfattar förbättrad tillgänglighet i och kring Medborgarhuset, moderniserade samlingslokaler med ökad miljöhänsyn samt ett övergripande bevarandearbete för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värde.


Hela projektet förväntas stå färdigt under våren 2020.Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2017. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Lars Enroth, regionchef Peab, mobil: 0733-37 20 52
Henrik Samuelson, tf. presschef Peab, mobil: 072-533 45 85