Peab bygger bostäder i Esbo Finland

Peab har fått uppdraget att bygga 135 lägenheter i Esbo. Beställare är Kojamo-koncern Lumo-Kodit Oy, Finlands största privata hyresvärd.

Kontraktssumman uppgår till ca 14 MEUR. Arbetena påbörjas i januari 2018 och inflyttning sker i november 2019.


Orderanmälan har skett i fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mika Katajisto, VD, Peab Oy mobil: +358 40 570 1025
Henrik Samuelson, tf. presschef Peab, mobil: 072-533 45 85