Peab bygger ny motorväg i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga en ny sträckning av E22 mellan Sätaröd och Vä i mellersta Skåne. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 629 MSEK.

Uppdraget omfattar byggande av cirka 16 km ny motorväg. I projektet ingår bland annat omläggning och nybyggnad av korsande enskilda och allmänna vägar samt 26 stycken nya broar. Uppdraget är en totalentreprenad och startar i januari 2018.


Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Göran Wiking, regionchef Peab, mobil: 0733-37 47 48
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84