Peab får nytt väguppdrag i Dalsland

Peab får förnyat förtroende att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar i driftområde Dalsland. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 193 MSEK.

Uppdraget omfattar vinterväghållning samt barmarksunderhåll. Kontraktet är fördelat på fyra år med option på ett plus ett år och med start den 1 september 2018.


Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Berth Larsson, regionchef Peab, mobil: 0733-37 48 94
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84