Peab bygger äldreboende i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga Alta äldreboende i norra Norge. Beställare är Alta kommun och kontraktssumman uppgår till 591 MNOK.

Projektet omfattar bland annat 60 vårdbostäder, 108 sjukhemsplatser, kontorslokal och läkarkontor. Det blir totalt fem byggnader med en sammanlagd yta om 24 000 kvm BTA.


Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och arbetet har påbörjats. Projektet beräknas vara klart sommaren 2020.


Projektet orderanmäls under första kvartalet 2018.


För ytterligare information, kontakta:


Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab Bygg Norge Nord, mobil: +47 480 37 651


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84