Peab bygger akutmottagning på Sunderby sjukhus i Luleå

Peab har fått uppdraget att genomföra en tillbyggnad av akutmottagning på Sunderby sjukhus i Luleå. Beställare är Region Norrbotten och kontraktssumman uppgår till 264 MSEK.

Projektet omfattar en tillbyggnad vid sjukhuset där akutmottagningen är en del av tillbyggnaden. Helikopterplatta och ambulans­mottagning kommer byggas om och befintliga byggnader ska sammanfogas med tillbyggnaden.


Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i maj 2018 och beräknas pågå i närmare fyra år.


Projektet orderanmäls under andra kvartalet 2018.


För ytterligare information, kontakta:


Sari Ekblom, regionchef Peab, 070-339 57 47


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84