Peab bygger Göteborgs högsta kontorshus

Peab har fått uppdraget att bygga kontorshuset Gårda Vesta i stadsdelen Gårda i Göteborg. Beställare är Platzer Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 770 MSEK.

Kontorshuset, som blir Göteborgs högsta, består av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten att bestå av 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage. Markarbetena är redan påbörjade och första inflyttning beräknas till december 2020.


Uppdraget är en totalentreprenad i partnering.


       Vi ser fram emot att bygga Gårda Vesta tillsammans med Platzer. Huset kommer göra ett tydligt avtryck i stadsbilden och upplevas som en port in till staden, säger Patrik Svens, biträdande regionchef på Peab.


Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018.


Illustration: White Arkitekter


För ytterligare information, kontakta:


Patrik Svens, biträdande regionchef Peab, mobilnummer 0733-37 35 64


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

garda-vesta-huset- illustration White arkitekter

garda-vesta-huset- illustration White arkitekter

Lågupplöst bild
Högupplöst bild