Peab bygger terminalen på Scandinavian Mountains Airport i Sälen

Peab har fått uppdraget att bygga den nya flygplatsterminalen i Sälen, med tillhörande garage och infrastruktur. Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår totalt till 232 MSEK.

Terminalen, som blir cirka 6 000 m2, innefattar fyra gater och kommer att ta emot både inrikes- och utrikesflyg. Garaget på cirka 3 500 m2 kommer att inrymma brandstation, verkstad, tvätthall och uppställningsytor för de underhållsfordon som krävs för att bedriva en modern flygplats.


I anslutning till terminalen byggs tillhörande infrastruktur som parkeringsplatser och en anslutningsväg till Trafikverkets nya dragning av väg 1053. I uppdraget ingår även byggnation av en vatten- och spillvattenledning på sju kilometer, från Tandådalen till den nya flygplatsen.


Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart har ägt rum.
Projektet beräknas vara klart under augusti 2019 och det orderanmäls i det andra kvartalet 2018. 


Illustration: Daniel Boberg, agnasARK arkitektkontor


För ytterligare information, kontakta:


Tomas Säfström, projektchef Peab, 0733-33 94 44
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Scandinavian Mountains Airport20180605

Scandinavian Mountains Airport20180605

Lågupplöst bild
Högupplöst bild