Peab bygger kontor i Helsingborg

Peab har fått uppdraget att bygga ett kontor och ett parkeringshus på området Drottninghög i Helsingborg. Beställare är Stenströms och Helsingborgshem AB och kontraktssumman uppgår till 213 MSEK.

Fastigheterna kommer att uppföras i korsningen Regementsvägen/Vasatorpsvägen på Drottninghög i Helsingborg. Kontoret kommer att bestå av elva våningar och parkeringshuset sju våningar.


Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Projektet startar i november 2018 och kommer att vara färdigt hösten 2020.

Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2018.


Illustration: Fojab Arkitekter


För ytterligare information vänligen kontakta:


Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484

Illustration Drottningen kontor från sydväst

Illustration Drottningen kontor från sydväst

Lågupplöst bild
Högupplöst bild