Peab bygger kontorsbyggnad i Jyväskylä i Finland

Peab har fått uppdraget att bygga en kontorsbyggnad enligt Peabs Business Gardenkoncept i Jyväskylä i Finland. Beställare är Specialplaceringsfond Fennica Fastigheter I och kontraktssumman uppgår till 20 MEUR.

Kontorsbyggnaden byggs enligt Peabs Business Gardenkoncept, där utrymmeseffektivitet och flexibilitet är viktiga fördelar. Hyresgästerna, Landis+Gyr och Jyväskylä Energin, har varit med i planering. Byggnaden är totalt 10 660 kvadratmeter stor och kommer att rymma omkring 550 kontorsplatser.


Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i september 2018. Inflyttning är beräknad till mars 2020.


Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2018.


För ytterligare information, kontakta:


Matti Joensuu, Regionchef Peab, Västra- och Mellersta Finland +358 40 713 2810


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84