Peab bygger om och bygger ut köpcenter i Uddevalla

Peab har fått uppdraget att bygga ut Torp köpcenter i Uddevalla med 16 500 m2 samt omfattande ombyggnadsarbeten i det befintliga köpcentret. Beställare är Thon Property AB och kontraktssumman uppgår till 580 MSEK.

Torp köpcentrum får ett rejält lyft då befintliga och allmänna ytor ska rustas upp i samband med att butiksytor för omkring 30 nya butiker och restauranger kommer att skapas.


Uppdraget är en totalentreprenad i partnering med byggstart i oktober 2018 och med beräknat färdigställande till hösten 2020.


Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2018.


Illustration: Hille Mellby


För ytterligare information, kontakta:


Stellan Haraldsson, regionchef Peab, 0733-37 35 29


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84