Peab utför markförstärkning i Spånga

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som är första etappen av gatuarbetena för Bromstensstaden i Spånga. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 116 MSEK.

Bromstensstaden ligger i nordvästra delen av Stockholm. Här planeras för bostäder och service.           


I projektet med markförstärkning ingår bland annat marksanering, provisorisk omläggning av vatten, dagvatten och avlopp samt förstärkning av marken med kalkcementpelare inför kommande byggnationer.


Arbetet startar i oktober 2018 och pågår till början av 2020.


Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Bengt Johansson, regionchef Peab, 0733-37 26 66


Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84