Farliga partiklar binds upp

Efter vinterns dubbdäckskörning och sandande är stadsluften full av skadliga partiklar. Men nu har Stockholms stad inlett ett projekt där vägdammet binds upp för att få ner partikelhalten. Ett arbete som har visat goda resultat.

När vi kör med dubbdäck under vintern rivs små partiklar upp ur asfalten och bildar vägdamm som är skadligt att inandas. PM 10 kallas de minsta partiklarna. Dessa är extra skadliga för människor eftersom de är så små att de passerar ner till de nedre luftvägarna där de kan orsaka hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Värst är det på senvintern och tidiga våren, då partikelhalten är som högst.

– PM 10 har satts i samband med folkhälsoproblem och vi vet i dag att de orsakar både sjukdomar och för tidig död. Därför har EU satt upp ett gränsvärde för hur mycket av dessa partiklar som får finnas i luften. Under många år har värdena i Stockholm överstigit gränsvärdet, förutom vid ett tillfälle. Så i år har vi bestämt oss för att göra ordentliga insatser för att hamna under gränsvärdet, säger Tord Larsson på Trafikkontoret och tillägger att de även har testkört dammbindningen i mindre skala tidigare.

Väderberoende

Åtgärderna består i att sprida ut dammbindningsmedlet CMA (kalciummagnesiumacetat) på 34 av innerstadens gator samt på fyra leder runtom stan. Medlet läggs ut av lastbil med tallriksspridare.

MicaelKelinsalmi– Vi kör i princip varje natt, men är beroende av vädret. Om det regnar måste vi avbryta eftersom det blir halt och medlet inte har någon verkan, säger Micael Kellinsalmi, arbetsledare på Peab Drift och Underhåll som har uppdraget att genomföra arbetet med dammbindningen.

Del i forskningsprojekt

Parallellt genomförs ett forskningsprojekt av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och SLB-analys, med syfte att utreda effekten av åtgärderna. Detta görs genom uppföljning av partikelhalterna i luften samt provtagningar och analyser av damm på vägytan.

MatsGustafsson– Vi provtar på vägytorna vid ett antal tillfällen under hela säsongen och mäter även före och efter en avancerad vakuumsug, som också används i åtgärdsarbetet, har städat gatan. Det innebär att vi arbetar nära Peab, som loggför och rapporterar in allt sitt arbete till oss, för att vi ska kunna jämföra mätningarna med de åtgärder som har gjorts och utvärdera effekten, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI.

– Resultatet av forskningen ska visa om och hur åtgärderna har fungerat för att sänka partikelhalterna och ligga till grund för stadens fortsatta åtgärdsarbete kommande säsonger. Det kan också vara av intresse för andra kommuner som har liknande problem och för forskarvärlden, där data om hur vägdamm kan åtgärdas är en bristvara.

Positiva resultat

Resultatet av forskningen under säsongen 2013-2014 kommer i höst, men redan nu säger Tord Larsson att de kan se positiva resultat.

– Vi har bättre värden på PM 10 nu än vid samma period förra året, så vi kan se att dammbindningen, städningen och spolningen av gatorna har effekt, vilket är otroligt positivt.