Bild för sidan

Peabs koncernchef Jesper Göransson kommenterar Uppdrag granskning den 18 januari

Den olycka som redovisas i programmet och som inträffade 2011, var oerhört tragisk och berörde oss alla i Peab väldigt djupt.

Många som såg programmet undrade nog vem som egentligen hade ansvar för att dödsolyckan inträffade. Jag håller med om att man alltid vill kunna härleda skuldfrågan vid olyckor så att ansvar kan utkrävas. Detta är viktigt för de anhöriga och för att de inblandade företagen ska kunna dra lärdom och arbeta med ständiga förbättringar. Men jag konstaterar samtidigt att ansvarsfrågan ska besvaras av rättsväsendet och inte av någon annan. Och det har rättsväsendet också gjort. 

Genom de utredningar som polis och åklagare gjorde efter olyckan blev det klarlagt att Peab inte var ansvarigt för de fel i utförande och i material som var de tekniska orsakerna till olyckan. Det har också blivit klarlagt att Peab heller inte kan göras ansvarigt för att arbetena inte stoppades innan olyckan inträffade eftersom Peab inte hade kunskap om att den aktuella delen av arbetsplatsen var farlig att vistas på.

Uppdrag granskning ifrågasatte rättsväsendets beslut att inte väcka åtal i det aktuella fallet. När det gäller uppgiften att utkräva ansvar måste vi dock förlita oss på rättsväsendet, den uppgiften ska inte ligga på någon annan.

Däremot är det bra att Uppdrag granskning väcker frågan om vi behöver förändringar i lagar och regler för att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet i branschen. Den diskussionen behövs och den deltar Peab gärna i, men man måste titta på frågan sakligt.

Vi arbetar i en bransch med riskfyllda arbetsmoment. Många menar att vägen till säkrare arbetsplatser går via ett stärkt huvudentreprenörskap. Utgångspunkten för det resonemanget är att det är Peab och de andra stora entreprenörerna som ska ta ansvar för att sanera branschen. Jag håller med, visst ska vi som är ledande byggföretag fortsatt ta ett stort ansvar men det man ska komma ihåg är att branschen i dag består av 100.000 företag där en tredjedel har kollektivavtal. Peabs marknadsandel är ca 6 procent och vi är ändå störst i Sverige.

Om vi verkligen vill arbeta för en stark och sund byggbransch i Sverige handlar det inte bara om skärpta regler. När man pratar om att överföra olika typer av arbetsgivaransvar till andra parter än den utförande måste man beakta dels hur detta påverkar incitamenten hos arbetsgivare på olika nivåer att verkligen ta ansvar och hur arbetsmiljön egentligen påverkas och dels att regler måste kunna följas av samtliga aktörer i branschen och det måste också kunna kontrolleras. Annars uppnår man inte den förändring vad gäller arbetsmiljö i branschen som eftersträvas samtidigt som konkurrensen fortsätter att snedvridas.

Låt mig också kommentera frågan om rollen för skyddsombud eftersom det också är en fråga som Uppdrag granskning lyfter.

I Peab är det självklart att skyddsombuden ska ha alla möjligheter att genomföra sina uppgifter. De är en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Den arbetsplats på regeringskansliet som belyses i Uppdrag granskning och där en företrädare för facket i sällskap med Uppdrag granskning inte fick tillträde är ett säkerhetsklassat projekt. För sådana gäller särskilda restriktioner vad gäller tillträde. Personen ifråga hade inte ansökt om att få komma in på arbetsplatsen och han var inte heller utsedd av någon att vara skyddsombud på projektet. Att vakten vid arbetsplatsen då stoppar honom från att komma in är helt rätt utifrån vaktens instruktioner.

Peab, som marknadsledande företag, vill fortsätta gå i bräschen för utveckling i branschen. Arbetsmiljö och säkerhet står högst upp på vår agenda varje dag. Under de sex år som har gått sedan olyckan har Peab vidtagit en rad åtgärder för att förbättra det som rör säkerhet och ordning och reda. Och det fortsätter vi med, vi arbetar med förbättringar i en ständigt pågående process. Oavsett lagar och regler ska det råda ordning och reda på våra arbetsplatser!

Jesper Göransson
VD och koncernchef

Ps. Vill du ta del av fakta kring olyckan och de svar som Peab har lämnat till Uppdrag granskning finns dessa här.