Peab kommenterar byggmarknadens funktion

Peab stod idag värd för arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon presenterade regeringens förslag till nya regler för utstationerade arbetstagare. Det var ett av Peabs bostadsbyggen i Ulriksdal i Solna som var platsen där Ylva Johansson mötte media. I samband med presentationen kommenterade Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson byggmarknadens utveckling.

Det råder idag resursbrist på den svenska byggmarknaden. För att kunna bygga allt som just nu efterfrågas behöver vi därför tillgång till både svensk och utländsk arbetskraft. Vi välkomnar utländska byggföretag och utländska byggnadsarbetare. Men det måste ske till klara och tydliga spelregler vilka alla skall följa. Då skapas förutsättningar för en sund bransch där det råder ordning och reda.

Peab uppfattar att regeringens förslag tydliggör spelreglerna i vår bransch.

Men vi måste göra mer, både från politiken, arbetsmarknadens parter, myndigheter och från alla andra som är aktörer inom byggsektorn.

Bättre matchningssystem mellan befintlig arbetskraft och behov samt möjlighet till flexibla och konkurrenskraftiga lönesystem skulle skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning i Sverige.

Slutligen måste vi få en mer långsiktig syn på byggandet i Sverige. Bara genom att jämna ut kurvorna mellan underproduktion och överhettning kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för en sund bransch och en kompetensförsörjning av den arbetskraft som branschen behöver.