Bild för sidan

Sponsring

Peab har utvecklat och förtydligat sin sponsringspolicy i januari 2016.

Peab vill med sin sponsring framför allt främja en meningsfull fritid för unga och ett långsiktigt engagemang för ungdomars utbildning. Vi vill också att ungdomar ur alla delar av samhället ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation. Vi vill helt enkelt vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi på Peab.

Peab kommer att delta i sammanhang eller samarbeten som håller hög kvalitet, har god struktur och som både inger trygghet och är nytänkande. Arbetet ska sträva efter att främja samhörighet, integration, mångfald, samhällsutveckling i allmänhet och ungdomars utveckling i synnerhet.

Engagemang är nyckelordet.

För att förtydliga innehållet i relationen mellan Peab och den som Peab sponsrar finns en partnerprofil