Styrelse

Styrelse

De redovisade innehaven gäller per 2017-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.
Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. Styrelseordförande i Peab AB, ColoPlus AB, Ekhaga Utveckling AB, Mats Paulssons Stiftelse, Forget Foundation, Stefan Paulsson Invest AB och Medicon Village Fastighets AB. Styrelseledamot i BrainHeart Energy AB och Stichting Polar Light. Tidigare professor i skatterätt och arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group.
Ordförande i Finansutskottet och Ersättningsutskottet.
Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav:
823.500 A-aktier
460.000 B-aktier

Mats Paulsson

Mats Paulsson

f.1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB. Styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village Fastighets AB. Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.
Ledamot i Ersättningsutskottet.

Innehav:
3.861.354 A-aktier
7.262.500 B-aktier

Karl-Axel Granlund

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing. Styrelseordförande i Volito AB.
Ledamot i Finansutskottet och Ersättningsutskottet.

Innehav:
2.000 B-aktier

Fredrik Paulsson

Fredrik Paulsson

f. 1972. Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB. Styrelseledamot och VD i Ekhaga Utvecklings AB. Styrelseledamot i Skistar AB.
Ledamot i Finansutskottet.

Innehav:
445.956 A-aktier
782.750 B-aktier
samt via ägande i Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 A-aktier, 35.707.059 B-aktier

Lars Sköld

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande i Kulturgastronomen AB, Södertuna Slott drift AB och i Södertuna Konferensslott AB. Styrelseledamot i O. Timblads Målerifirma AB. Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.
Ordförande i Revisionsutskottet.

Innehav:
20.000 B-aktier

Malin Persson

Malin Persson

f. 1968. Invald 2016.
Civ ing. VD/ägare Accuracy AB. Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Hexpol AB, Mekonomen AB och Konecranes Abp.

Innehav:
2.000 B-aktier

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.
Civ ing, Tekn Lic, Civ ek. VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i HMS Networks AB och Hexpol AB.
Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav:
5.000 B-aktier

Liselott Kilaas

Liselott Kilaas

f. 1959. Invald 2018.
Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School. Styrelseledamot i DNV-GL, Orkla, Norska pensionsfonden Nordic samt TioHundra. Tidigare ledande befattningar: VD i Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.
Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav:
Inget

Patrik Svensson

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant
Byggnads.

Innehav: Inget

Kim Thomsen

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige.
Arbetstagarrepresentant
Byggnads.

Innehav: Inget