Styrelse

Styrelse

De redovisade innehaven gäller per 2016-02-29. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.

Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. Styrelseordförande i Peab AB, Stichting INGKA Foundation, Stichting IKEA Foundation, Stichting IMAS Foundation, Birgma Holdings (Hongkong) Ltd, ColoPlus AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Styrelseledamot i Birgma International SA, Permak AB och Stichting Polar Light. Tidigare professor i skatterätt och arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group.

Innehav: 823.500 A-aktier, 460.000 B-aktier

Mats Paulsson

Mats Paulsson

f. 1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB. Styrelseledamot i Mentor Sverige AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB. Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.

Innehav: 13.754.910 A-aktier, 35.255.750 B-aktier

 

Karl-Axel Granlund

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing. Huvudägare och styrelseordförande i Volito AB.

Innehav: 1.500.000 A-aktier, 17.902.000 B-aktier

Fredrik Paulsson

Fredrik Paulsson

f. 1972 Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB.

Innehav: 8.280.810 A-aktier, 5.002.154 B-aktier

 

Lars Sköld

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande i Kulturgastronomen AB, Södertuna Slott drift AB och i Södertuna Konferensslott AB. Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.

Innehav: 20.000 B-aktier

Nina Udnes Tronstad

Nina Udnes Tronstad

f. 1959. Invald 2014.
Civ ing. Senior Vice President Procurement Kvaerner ASA. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Norges Tekniska Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) och Nordox AS. Tidigare ledande befattningar: koncernchef Kvaerner ASA, VD Kvaerner Verdal AS, koncernchef Statoil ASA samt olika chefsbefattningar inom Statoil.

Innehav: 7.500 B-aktier

Malin Persson

Malin Persson

f. 1968. Invald 2016.
Civilingenjör. VD/ägare Accuracy AB Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Hexpol AB, Mekonomen AB och Konecranes Abp.

Innehav: 2.000 B-aktier

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.
Civ ing, Tekn Lic, Civ ek. VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i HMS Networks AB och Exel Composites Plc.

Innehav: Inget

Patrik Svensson

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget

Kim Thomsen

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige
Arbetstagarrepresentant
Byggnads

Innehav: Inget