Vägunderhåll

Drift och underhåll

Peab arbetar med drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt parker, yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Företrädesvis är kunderna statliga Trafikverket, kommuner samt fastighetsägare.