Lokal marknad

Peab utför:

  • mark- och ledningsarbeten
  • utbyggnad av fibernät
  • grundläggning
  • byggnation av olika typer av anläggningar
  • sjönära tjänster

Kunderna är företrädesvis kommuner, lokalt näringsliv, energibolag samt privata beställare.