Vår vision är att vara Nordens samhällsbyggare

Vi bygger framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling. Tre strategiska målsättningar ska ta oss dit.

Nöjdast kunder i branschen

Vi ska vara en komplett samhällsbyggare som erbjuder helhetslösningar och som utvecklar projekt tillsammans med kunden. Vi är den lokala aktören med den stora koncernens resurser.

Bästa arbetsplatsen

Viktigast i Peab är människan. Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. 
När våra medarbetare växer då växer också Peab.

Mest lönsamma företaget

Vi ska vara lönsamma genom att tillsammans med våra kunder arbeta med ständiga förbättringar, kvalitet och kostnadseffektivitet. 
Vi vet att den bästa arbetsplatsen och de nöjdaste kunderna skapar lönsamhet.