• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

100 meter lång naturhinderbana i Malmö

Stadsfastigheter i Malmö har ett projekt som heter Gröna skolgårdar. Många skolgårdar är idag platta och består av mycket asfalt vilket inte bjuder in till så mycket lek. Gröna skolgårdar ska bidra till att det finns mer utrymme till kreativ, upptäckande lek i en spännande och stimulerande miljö.

Jonas från Utform berättar att de har fått en ritning på hur Stadsfastigheter har tänkt sig hinderbanan men att de ändå har fria händer. De kan utgå från miljön som redan finns och bygga hinderbanan så att den bäst passar in i miljön.

Hinderbanan görs i lärkträd för att det ska tåla slitage, väder och vind så bra som möjligt. Jonas gör varje del av hinderbanan på plats med hjälp av motorsåg och allt görs på frihand. Drift & Underhåll förbereder marken där varje hinder ska vara och gjuter vissa stöd.


Du kan läs mer om Utform på www.utform.se.