• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Essingeledsavstängning fyra nätter i rad

12 gånger om året stänger Peab Drift & Underhåll av Essingeleden för att både själva och andra entreprenörer ska kunna utföra arbeten på vägen. Det är många olika aktiviteter som sker under dessa avstängningar; någon entreprenör tvättar exempelvis av räcken, en annan städar de utrymmen som i trafik inte är möjliga att komma åt och en tredje asfalterar igen uppkomna vägskador.

Sista veckan i september var det avstängning fyra nätter i rad, från måndag till och med torsdag. Peab Drift & Underhåll ansvarade för alla avstängningar och det krävdes noggrann planering och genomgång med alla inblandade för att uppnå bästa möjliga resultat. Två nätter gällde det avstängning i södergående riktning och två nätter var det norrgående riktning som skulle stängas av och därför behövde trafiken ledas om. På grund av viktrestriktioner är det förbjudet för tyngre lastbilar att köra genom stan varför Peab Drift & Underhåll även bistod med lotsning av dessa över Essingeleden i en hastighet av 25 km/h. Under avstängningen är det i övrigt begränsad hastighet till 30 km/h.

Arbetsberedningen från Peab Drift & Underhålls sida inleddes redan klockan 20:00 på måndagskvällen för att i god tid hinna gå igenom alla moment med alla iblandade. Arbetsledare Eric Sjöblom berättar: ­­– En vecka innan avstängningen träffas alla entreprenörer som ska medverka under avstängningen på Trafikverket och där har vi samordningsmöte. Då berättar alla entreprenörer vad man ska göra, ungefär hur många man kommer att vara och så vidare. På kvällarna inför avstängningarna träffas vi från Peab Drift & Underhåll, och de underentreprenörer vi har anlitat, för att gå igenom våra arbetsmoment grundligt. De underentreprenörer som är med har varit med länge och det ger bra stabilitet och trygghet.

Vid Lindhagensplan pågår en ombyggnation vilket bland annat har inneburit att en av de bommar som normalt sett finns där och är till för att användas vid avstängningar har tagits bort. Därför behövde Peab Drift & Underhåll ställa dit ett TMA-skydd för att hindra trafiken från att ta sig upp på Essingeleden under tiden det var avstängt. Tidigare under september blev det klart med ett längre hyresavtal gällande en trailer med just TMA-skydd vilken var perfekt att använda vid detta tillfälle. Då kunde lastbilen som drog trailern ställa dit den och sedan utföra andra sysslor, vilket var effektivt både tids- och resursmässigt.

Klockan 22:00 varje kväll ska avstängningen vara klar och därefter är det dags för bomvakten att registrera och släppa in de som under kvällen ska besöka arbetsområdet. Detta görs genom att varje person har med sitt certifikat som fås efter att kravutbildningen Komplexa anläggningar (som anordnas av Trafikverket i Stockholm) är slutförd. Under nätterna utförde vi bland annat brunnsrensning, sopning och lagning av körbanan, säger Eric Sjöblom.

Klockan 05:00 släpptes avstängningen så att trafiken återigen kunde rulla över Essingeleden och klockan 20:00 samma kväll började arbetet med avstängning och sedan diverse underhåll om igen. Så höll det på ända fram till torsdag kväll. Totalt sett har allting gått jättebra, det enda som hände under veckan var att Polisen hade ett ingripande natt tre vilket gjorde att vi fick en timme mindre att utföra arbetena på Essingeleden, men annars har allt gått jättebra.

För att få veta mer hur vi kan hjälpa dig med olika trafikavstängningar, kontakta platschef Anders Carlbom.