• Bild för sidan
  • Bild för sidan

Lagning av potthål och sprickor

Peab Drift & Underhåll erbjuder sig att utföra asfaltsreparationer på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.                                   

En effektiv metod att använda för att reparera och försegla skador i beläggningen som utförs med minimalt buller och trafikstörning. En snabelbil skapar inte mycket större buller än en normal lastbil och på grund av sin effektiva reparationsmetod står den endast på samma ställe under en kort stund. En normalstor grop (ca 30cm2) repareras på 20-30 sekunder.
När används metoden?

  • Försegla sprickor och krackeleringar.
  • Laga potthål/slaghål.
  • Justera mindre ojämnheter där vatten blir stående.
  • Försegla/ justera runt brunnsbetäckningar.
  • Reparera och försegla mot järn vid broskarver.
  • Försegla skarvar efter asfaltsbeläggningar.

Kontakt: Offert alternativt avrop sker till telefon 010-476 15 17, fråga efter Mikael eller Emma.