• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Mellersta

Peab Drift & Underhåll i Region Mellersta finns i Östergötland, Värmland, Södermanland, Västmanland och Örebro län. Vi skapar trivsel och trygghet utomhus. I hela vår region är vi verksamma med att sköta och anlägga parker, hålla trafiken fri från hinder, underhålla badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, hålla rent och snyggt, sopa vintersand och skotta snö.

Bland våra kunder finns kommuner och förvaltningar, statliga myndigheter, landsting, fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av entreprenader med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet och erbjuder lösningar anpassade efter dina önskemål och behov.
Peab Drift & Underhåll finns över hela Sverige med engagerade och kompetenta medarbetare som ser till att du får den kapacitet som krävs för att utföra det uppdrag du vill ha hjälp med.

Exempel på uppdrag:

  • Skötsel och anläggning av parker och grönytor
  • Underhåll av gator och vägar både sommar och vinter
  • Nyanläggning och ombyggnation av parker, vägar, lekplatser och utemiljöer
  • Odling och försäljning av sommarblommor och plantskoleväxter i Linköpings Trädgårdsföring samt Sylten växthusen i Norrköping
  • Skyltarbeten och trafiklinjemålning