• Bild för sidan
  • Bild för sidan

Nord

Peab Drift & Underhåll i Region Nord är en stor region som sträcker sig från södra Norrland till Norrbotten. Vi utför drift och underhåll av vägar och gator, yttre fastighetsskötsel och inspektioner.

Underhåll av vägnätet i norra Sverige

Vårt ansvar är att se till att trafikanterna kan färdas tryggt på Norrlands vägar. Det kräver starkt engagemang och hög kompetens i vår organisation eftersom klimatet ställer stora krav på planering och framförhållning. Våra uppdrag är ofta offentligt upphandlade och omfattar bland annat snöröjning, halkbekämpning, skyltarbeten, dikning, grusvägsunderhåll och broreparationer. Bland våra kunder finns Trafikverket, kommuner, landsting och fastighetsbolag.

Kvalitetssäkrat arbete

Drift- och underhållsgruppen i region Nord är i sin tur uppdelad i nord och syd. I den södra delen av Norrland har vi cirka 75 medarbetare och ett antal underentreprenörer, i norra Norrland en grupp om cirka 25 medarbetare. Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder och använder oss av det senaste inom tillgänglig teknik. Vi kvalitetssäkrar varje led i arbetet och bedriver ett metodiskt miljöarbete för att bland annat minimera bränsleförbrukning och användning av miljöfarliga produkter.

Verksamhet i alla väder

Dygnet runt håller vi koll på vad som påverkar trafiken. Eftersom vägar och gator måste vara trygga och framkomliga oavsett rådande finanskonjunktur är vår verksamhet ett framtidsyrke, så tveka inte att söka arbete hos oss.

Läs mer om oss i våra referensprojekt. Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet.