• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Syd

Peab Drift & Underhåll i Region Syd finns i Skåne, Halland, Småland och Blekinge. Vi arbetar främst med drift och underhåll av parker, yttre miljö, gator och VA för kunder som Trafikverket, kommuner, landsting, kommunala fastighets- och bostadsbolag samt industrier.

Vi underhåller vägar, gator och grönområden i södra Sverige

Vårt erbjudande omfattar ett brett och varierat utbud av tjänster, utförda av erfaren och kunnig personal med tillgång till all nödvändig, maskinell utrustning. Vi håller rent på stränder, i parker och i andra offentliga miljöer. Vi utför blomsterprogram, slamsugning av brunnar, gatusopning, nybyggnation och besiktning av lekplatser. För fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar sköter vi gårdar och grönytor.

Vinterväghållning

Om vintern arbetar vi främst med vinterväghållning. Med plogning, sandning och annan halkbekämpning ser vi till att vägarna är säkra att köra på.

Kostnadseffektiva lösningar

Det viktigaste för oss är att i samråd med våra kunder hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för deras behov. Om du söker en kompetent och lösningsfokuserad samarbetspartner, eller har frågor som gäller drift och underhåll, tveka inte att kontakta oss. Det finns alltid en lösning.