• Bild för sidan
  • Bild för sidan

Drift av Trafikverkets vägar

Peab Drift & Underhåll har stor erfarenhet av att arbeta på och intill Trafikverkets stora vägar. Där utför vi bland annat halkbekämpning, montering av vägutrustning, reparationer och felavhjälpande underhåll.

Drift och underhåll av högtrafikerade vägar som exempelvis Essingeleden i Stockholm och andra motorvägar kräver mycket planering, stor försiktighet och beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Vi har stor erfarenhet av denna typ av arbete, liksom underhåll och skötsel av högtrafikerade landsvägar.

Inom drift av trafiskverkets vägar utför vi fast och tillfällig skyltning, avspärrning för vägarbeten, skötsel av ytor bredvid vägen, underhåll av belysning, och övervakningssystem med mera.