• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Gator, vägar och grönytor

Peab Drift & Underhåll säkerställer framkomlighet, trygghet och trivsel i gatu- och vägnätet, på allmänna platser som parker och andra grönytor. Vi sopar sand, skottar snö, håller rent, planterar, klipper gräs och anlägger nytt.

Vår

Ett säkert vårtecken är när vi börjar ta upp vinterns sand och stenflis som lagts ut under vintern. Många ivriga cyklister ser gärna att sandupptagningen blir klar snabbt. Därför sätter vi igång så fort snön börjar smälta. Efter vintern vårstädas alla parker och grönytor för att det ska bli rent och snyggt innan grönskan kommer.

Under våren pågår även beskärning av träd och buskar samt förberedelser av blomplantering.

Sommar

Sommaren är en hektisk tid. Gräsmattor ska klippas, rabatter rensas och blommor planteras. Sopning och spolning av gator kommer igång. Det är ofta vi som städar vid de stora sommarevenemangen, till exempel Stockholm Pride, Midnattsloppet och Helsingborgsfestivalen.

Vi har alla typer av maskiner för underhåll av små och stora gräsytor. På hårdgjorda ytor använder vi termisk ogräsbekämpning och i parkerna utför vi manuellt arbete, som formklippning av häckar och anläggning av rabatter.

Höst

Under hösten gör vi rent inför vintern. Vi sopar upp löven från gator och gångbanor med sopmaskiner. I parkerna tuggas löven ned och sprids för att ge naturlig näring åt gräset följande år. I parker och längs gator underhållsbeskärs träd och buskar. Parkbänkar plockas in och sandlådor ställs ut. Pulkabackar för barnens vinterlek görs i ordning och tusentals blomsterlökar, så som tulpaner, påskliljor och krokusar, sätts i jorden.

Under hösten planerar vi även inför vintern. Jourverksamheten trappas upp och alla resurser står redo inför det första snöfallet.

Vinter

När snön faller är alla våra maskiner redo för att snöröja och halkbekämpa vägar, gator och torg. Plogplaner med rutter, maskinval, tidsåtgång, prioritetsordning och arbetssätt finns dokumenterat för varje maskinförare. Vår egen personal är ute i verksamheten för att kontrollera och bedöma när det är dags att kalla ut resurserna för snöröjning och halkbekämpning.

Vi använder oss av lastbilar, lastmaskiner, traktorer, gångbanemaskiner samt manuella trappskottare. Halkbekämpning utförs med sandningssand, stenflis samt mindre mängder salt och saltlösning, allt efter kundens önskemål och väglagets förhållanden.

På vissa håll i landet kan snömängderna bli för stora och gatorna trånga. Då utför vi utlastning av snön efter kundens krav och önskemål. Mellan snöpådragen utförs slyröjning och renhållningsarbete. Isbanor spolas och underhålls.