Bild för sidan

Servicearbeten

Peab Drift & Underhåll utför bland annat reparationer och underhåll av lekplatser, parkbänkar, staket, utomhusbad och motionsanläggningar.

En prydlig, trivsam och trygg utemiljö kräver ständig skötsel. Vi utför all slags underhåll och reparationer i offentliga gatu- och parkmiljöer så som montering av lekplatser, uppsättning av parkbänkar, papperskorgar och staket. Vi iordningställer utomhusbad inför säsongen, reparerar bassänger, badbryggor, pontoner, hopptorn, badstegar och sköter underhåll och reparation av sim- och motionsanläggningar. Vi tar fram förslag baserade på önskemål.

Besiktning, underhåll och anläggning av lekplatser

Lekplatser ska vara säkra för att minimera skaderiskerna. Vi har utbildad och certifierad personal som genomför säkerhetsbesiktningar av lekplatsutrustning varje år. Brister och skador som framkommer vid besiktningen åtgärdas av vår personal. Förutom att anlägga helt nya lekplatser, parker och multisportanläggningar utför vi reparationer och ombyggnationer på befintliga anläggningar.